Analýza okultních symbolů na nástěnných malbách Bank of America

Zveřejněno 07 prosince 2012 autorem FreePub

Podívejme se společně na analýzu okultních symbolů na stěnách Bank of America.

Viditelně v hale korporátního centra Bank of America jsou „strašidelné“ fresky naplněné okultními symboly. Ještě více znepokojující je skutečnost, že tyto obrazy se zdají předvídat události radikálních změn světa v ne až tak vzdálené budoucnosti. Jsou tyto nástěnné malby předpovědí příchodu okultního Nového Světového Řádu? Podíváme se na okultní význam symbolů na freskách Bank of America.


Tři fresky vládnoucí hale korporátního centra Bank of America

Přestože jsme obvykle zvyklí číst zleva doprava, jsou tam záchytné body ve fresce, které nutí diváky číst obrazy zprava doleva. „Plánovací“ fází (vizuálně reprezentovanou freskou na pravé straně) je obvykle prvním krokem každého procesu, tak by to mělo smysl začít odtud. K dispozici je také alchymistická symbolika narážející na chronologii fresek, takže začneme s tím na pravé straně:

Pravá freska

Freska na pravé straně je přezdívána Plánování/Znalost. Ezoterický výklad symboliky ukazuje přesně to, co je plánováno, a na jaké znalosti to odkazuje.

Čtenář Infowars mi poslal fotky některých velmi podivných nástěnných maleb zobrazených v korporátním centru Bank of America v Charlotte, NC. Netřeba dodávat, že okamžitě upoutala mou pozornost, jak jsem byl ohromen jejich symbolikou a jejich poselstvím. Také jsem si nemohl pomoci vzpomínajíce na zlověstné nástěnné malby z Denver International Airport.

Namalované Benjaminem Longem, malby se točí okolo témat „dělání/stavění, chaosu/kreativity a plánování/znalostí a jsou odvážnou směsí abstraktna a realismu, který vyrazil za zlatem.“

Zednářský chlapec na zednářské podlaze

Vidíme zde mladého blonďatého chlapce stojící na standardní zednářské podlaze ve stylu šachové desky. Jeho chodidla jsou umístěna v úhlu 90 stupňů v souladu s rituálem zasvěcení zednářů:
Otázka: Na vašem návratu do lóže, kde jste byl umístěn jako nejmladší vstupující učeň?

Odpověď: V severovýchodním rohu, nohy tvoří pravý úhel, moje tělo je vzpřímené, po pravici Ctihodný Mistr na východě, čestný muž a Zednář, a bylo mi dáno, jak se přesně chovat a jak chodit.
– Malcolm C. Duncan, Duncan’s Masonic Ritual and Monitor

Zdánlivě pod chlapcem jsou lidé oblečeni v oblecích, zdánlivě strategizující a ukazující na chlapce. Reprezentuje tento chlapec novou generaci?

Tento blonďatý chlapec velmi připomíná jednoho blonďatého chlapce ze středu jedné nástěnné malby v Denverském mezinárodním letišti.


Blonďatý chlapec tluče kladivem do meče a dělá z něho radlici. Všimněte si, že chlapec má na sobě tradiční bavorský kroj…možná jako bavorský iluminát?

Hořící keř, žena v krychli a pyramida


Přetížení symbolikou

Za chlapcem je keř v ohni, což je odkaz na hořící keř ze Starého zákona. Hořící keř má důležitý význam v zednářských rituálech, speciálně pro 33. stupeň jehož členové jsou považováni býti „v blízkosti hořícího keře“.

„Ve třetím exodu je záznam, že zatímco Mojžíš držel hejno Jethro na hoře Horeb, úhel páně se mu zjevil v ohni hořícího keře a řekl mu prvně jeho nevyslovitelné jméno. Tato událost je připomínána v Hořícím keři ve Stupni královského archu. Ve všech systémech starověku je oheň přijat jako symbol božstva; a hořící keř, nebo keř plný ohně, který jej nesžírá, odtud pochází Tetragrammaton, symbol božského světla a pravdy, je považován ve vyspělých stupních svobodného zednářství za velký zdroj pravého světla v zednářství, pročež Nejvyšší rada 33. stupně datuje své balustry nebo oficiální dokumenty blízko H.K. (hořícího keře), naznačující, že oni jsou, ve svém vlastním obřadu, výhradním zdrojem veškerého zednářského učení.“
– Albert G. Mackey, Encyklopedie Svobodného zednářství, Část 1

V pozadí je egyptská pyramida, symbol tajemství v okultním učení.

Podivným rysem obrazu je žena, zřejmě uvězněna uvnitř krychle visící na nitích z nebe. Reprezentuje představu běžného člověka chyceného v hmotném světě (okultně reprezentovaném krychlí) a manipulovaného neviditelnou silou shora?


Jákobův žebřík a černé slunce

Na levé části obrázku jsou schody, zřejmě vedoucí do nebe, klasický symbol představující cestu k osvětlení/iluminátům skrze tajemství zednářství.


Rytiny zobrazující zednářské schody vedoucí od podlahy do „venčí“

Na obloze je černé slunce, další symbol esoterického významu. Hermetická tradice učí existenci dvou sluncí, jednoho neviditelného a éterického vyrobeného z čistého „filozofického zlata“ a druhého materiálního, které může být vnímáno světskou mocí, známé jako černé slunce.

V alchymii černé slunce (Sol niger) je název výsledku první etapy Opus Magnum. Alchymistické Magnum Opus (neboli Velké Dílo) začíná „zčernáním“ – kalcinací surových kovů – a končí jejich proměnou v čisté zlato.

Dnes je symbol černé slunce spojován s ezoterickým nacismem a s kulty, jako je například Kult Setyho. To také nalezneme na zvláštních místech jako např:

Bracken House, London. Černé slunce nese tvář Winstona Churchilla.

…a ještě jednou, Denverské mezinárodní letiště.

Design podlahy Denverského mezinárodního letiště obsahující černé slunce pohybující se před zlatým sluncem.

Pravá freska se proto zdá líčit první krok „Velkého Díla“, které musí být dokončeno, symbolicky reprezentováno černým sluncem. Muži v oblecích (jeden z nich vypadá jako Adam Weishaupt) se zdají připravovat na novou generaci zednářské mládeže. Zatímco „rouhavá“ se zdá být průsvitná krychle kontrolována neviditelnými loutkaři.

Prostřední freska

Prostřední freska, chaos/kreativita, líčí přechodné bouřlivé období. Mnoho detailů v obraze popisuje tyto hluboké otřesy, které se týkají všech součástí společnosti a civilizace. Nacházíme zde armádní a náboženské postavy, které protestují, a mnohem více.


Ostnaté dráty, sítě a vojáci na ulicích říkají divákům, že toto období chaosu může být také obdobím útlaku. Jeptiška se nezdá být potěšena.

V levé části obrazu je člověk nosící oblek biohazard, narážející na nějaký druh chemické války.


Osoba v protiplynovém obleku

Z tohoto důvodu, a mnoho dalších, jsem zjistil, že tento obraz velmi podobný jedné z nástěnných maleb v Denverském letišti…to nejméně slavné.


Tato nástěnná malba na Denverském mezinárodním letišti líčí vojenskou postavu s plynovou maskou a utlačující nekonečné řady lidí. Chemické války, vojenské represe, mrtvá batolata…co není hezké na tom obrázku?

Podíváme-li se na horní části fresky, vidíme průsvitné bytosti opředené ohněm, možná znamenající, že zmatek se děje také na metafyzické, kosmické a astrální úrovni.


Svíjející se nahé lidské tělo ve víru ohně.

Tento kulatý ohnivý útvar může být přirovnán ke slunci. Jeho světle zlatá barva a průhlednost může být spojena s mezistupněm velké alchymistické práce s názvem „Bělení“. Jung ve srovnání tohoto kroku s rozbřeskem, příprava na další a konečnou fázi, kterou je východ slunce charakterizovaný červenou barvou. Což je samozřejmě nejprominentnější barvou levé fresky.

Levá freska

Freska na levé straně je zaměřena na Dělání/Stavění. Hlavní postavou fresky je dělník držící lopatu, přemýšlející o vykonané práci. V jeho zadní kapse je červený kus tkaniny, symbolický detail v rámci tohoto obrázku. Je zde opravdu velký důraz na červenou barvu v této fresce, která, jak bylo uvedeno výše, je také barva spojená s posledním krokem alchymické Opus Magnum: Rubedo, „Červené Dílo“.

V okultním učení se alchymistická transformace může stát na mnoha úrovních: na materiální úrovni, kde se přeměňují surové kovy na zlato, ale také na filozofické a spirituální úrovni, kde se rouhavý člověk stává „regenerovaným člověkem“. V tradici tajné společnosti je celý svět považován za předmět alchymistické transformace; říká se, že je to nedokonalé letadlo, které potřebuje být „přeměněno ve zlato“, aby mohlo zrcadlit nebe v souladu s hermetickým axiomem „jak nahoře, tak dole“. Je Nový Světový Řád „Velkým Dílem“ okultních elit?

Spící obr


Je mrtvý nebo spí? A co znamená „EQ“?

Zvláštní detail fresky je tento muž smíchaný se zemí, zřejmě v hlubokém spánku…nebo je pohřben? To je také připomínka (zneklidňující) spícího malého chlapce na nástěnné malbě v Denverském mezinárodním letišti.


Bezmocný malý spící chlapec (nebo mrtvý) pod červenou dekou.

Jaké mají fresky význam?

Jako většina elitářského umění, fresky v sídle Bank of America, největší bance v Americe, vypráví příběh, který je určen, aby jej jen zasvěcení mohli dekódovat. Zdá se, že fresky líčí ve třech etapách světové proměny – plánování, chaos a úspěch – a jsou zakódovány pomocí barev analogicky se třemi fázemi hermetické alchymie: Nigredo (černota), Albedo (bělost) a Rubedo (rudost). Fresky nesou mnoho podobností s nástěnnými malbami na Denverském mezinárodním letišti, které také zobrazují postupné fáze hluboké transformace společnosti po období intenzivní vřavy.

První freska zobrazuje širokou škálu okultních symbolů, některé přímo odkazují na svobodné zednářství. To je docela udivující, protože obraz je ve vstupní hale sídla nejvíce převládající banky Spojených států a nikoli v zednářské lóži…ale možná se oboje překrývá. Ti, „kteří vědí“ a zasvěcení do mystérií jsou ti, kteří jsou kvalifikování k naplnění procesu plánování, který zde zobrazují muži v oblecích, jejichž kravaty odpovídají červené a bílé šachové podlaze, a jež dělají plány pro budoucí generace reprezentované blonďatým zednářským chlapcem.

Na druhé fresce probíhají občanské nepokoje, povstání, protesty a represe. Historicky – masy lidí obvykle jdou jen do přímých vzpour, když se jejich životní podmínky podstatně zhorší, nebo když se přijímá vysoce nepopulární politika. Má tento kousek vztah ke ztrátě občanských svobod a vzestupu policejního státu? K dispozici je také metafyzický aspekt obrazu, zastoupený svíjejícím se nahým lidským tělem ve slunci znamenající období nepokojů na kosmické úrovni.

Poslední freska dává smysl „splněné mise“ s dominantní postavou geodetické práce a zároveň předávající poselství, že „práce není úplně nikdy hotova“ a že je ještě potřeba tvrdé práce v podzemí. To připomíná film Metropolis, kde třída dělníků otroků tiše pracuje v podzemí k udržení utopie elit. Taky nemohu nezmínit 33 zavalených chilských horníků…

Na závěr

Fresky Bank of America jsou dalším příkladem elitní agendy schované „v očích“. Tyto obří obrazy, vystavené všem na obdiv, jsou navrženy, aby byly pochopeny jen hrstkou, popisující filozofii elitních vládců, jejich okultní znalosti a své plány do budoucna. Jak to je u všech uměleckých děl, je možné interpretovat tyto obrazy na mnoha úrovních a přijít s různými závěry. Je však obtížné ignorovat opakující se témata nacházející se v „Sinister Sites“ popsaných na The Vigilant Citizen: převládající okultní symbolika ohlašující „novou éru“, opovržení pro rouhavé masy, oslavy útlaku a války, atd. Při porovnávání Bank of America s freskami s uměním Denverského mezinárodního letiště a Georgia Guidestones, můžeme zjistit a definovat soudržnost v jejich symbolice, jejich tón a jejich poselství. To mě vede k přesvědčení, že stejné skupiny stojí za všemi těmito věcmi a mnoha dalšími. Kdokoliv jsou, víme jistě pár věcí: jsou extrémně bohatí, extrémně mocní a nemají vás rádi…protože nejste jeden z nich.

Překlad článku Analysis of the Occult Symbols Found on the Bank of America Murals
vigilantcitizen.com/sinistersites/analysis-of-the-occult-symbols-found-on-the-bank-of-america-murals/

  • Vložit komentář

    Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat