Češi jsou národem idiotů

Zveřejněno 26 dubna 2013 autorem FreePub

A také vohnoutů, zmrdů, závistivců, zbabělců a přizdisráčů, lemplů, švejků, zlodějů, lhářů a pokrytců, hospodských nadávalů, hulvátů, lokajů a slouhů, smějících se sviní, tvrdí mnoho Čechů o svých spoluobčanech.

Pojďme se na to společně hlouběji podívat z jiných stran. Nejprve si položíme dvě základní otázky:

1) Jsou Češi beznadějně ztracený národ? (Složený výhradně nebo převážně z blbců, idiotů, debilů, nenapravitelných kriplů, hovad, potížistů, remcalů, pivních mudrců?)

2) Proč je důležité toto řešit?
Začnu odzadu: protože pravdivé poznání faktického stavu umožňuje, nikoli implikuje, možnost nalezení správných řešení neuspokojivých společenských jevů.

Když pyšně odsoudíme „oni“, čímž se mimo jiné vydělíme z této množiny, jako obecně špatnou, neschopnou čehokoli pořádného, není nutné se dále rozčilovat, nadávat či o cokoli se na společenské úrovni snažit, tj. zajímat se, diskutovat, šířit aktivismus.

Pokud jsou Češi, nebo jiná libovolná velká skupina, tak marní, je všechno jiné než pokorné přizpůsobení se „drtivé“ většině naivní a bláhový donkichotský počin.

Pokud však uznáme, svoji roli sehrál i tlak historických souvislostí, světových sil, které nás až nábožensky přesahují a současný stav není ani produktem vrozené povahy, sklonů a vlastností, ale výsledkem kombinace působení komplexního souborů vnějších podmínek a vnitřních dispozic každého individua, jednoznačně z toho plyne nejméně statisticky vzato možnost změny.

V prvním případě neexistuje ani ta statistická možnost. Proto zpochybňuji intelektuálně lenivou a frustračně-ventilační zkratku o líném a blbém národu, či obecně masách.

A jsou tedy, nebo nejsou?
Čím větší skupinu chcete označit jednou vlastností, tím většího zkreslení se dopouštíte. Když k tomu připočtete, že na blbost, hloupost, lenost a jiná negativa nadává kde kdo, i bez sáhodlouhých výzkumů vás může napadnout, že přinejmenším se musí skupina soudců i souzených musí prolínat. Musí existovat titíž hloupí lidé, kteří nadávají, jak je svět plný hlupáků (Pro hlupáka každý hloupý- Forrest Gump; Podle sebe soudím tebe atd.).

Tady přichází na řadu mé oblíbené „začínat sám u sebe“, které kde kdo druhým radí a vnucuje, ale podezřele často se tím méně sám řídí nehledě na to, že fráze „začni sám u sebe“ je eufemismus pro „zalez, neotravuj tady“. Začít je fajn, ale nutné je také někde pokračovat

Škatulky a zase škatulky
Takže co tu máme – početnou skupinu lidí, kteří ví nebo tuší, že je zle, ale nevěda co s tím, pokračují dále v zaběhlém.

Dále jsou tu skupiny, kteří vědí, že je zle a myslí si, že vědí, co a jak dělat. Zcela neschopni se domluvit na společném postupu převádějí, co znamená heslo rozděl a panuj a bezezbytku se neúčinně do dna vykrvují.

Jistě nemalou skupinou jsou lidé žijící v jedné z nejvíce pasivujících forem klamu – iluzi toho nejlepšího možného světa, kde je sice mnohé ke zlepšování, ale o to ať se starají jiní, já jsem si svou ulitu dobře opevnil. Tato množina má dvě podmnožiny – jásaly a slouhy.

Jásalové si lžou do kapsy tak mocně, že vytěsňují vše nepříjemné nejen ze svého, ale i společenského života a ten je pro jejich víru rájem na zemi.

Slouhové přiznávají, že je leccos na exkrement, ale jich se prý netýká, neb jsou schopní a vůbec borci a pro pár malých skutečných i domnělých výhod budou nejen udržovat, ale aktivně hájit systémové paradigma do roztrhání těla.

Nejspíš ze svého okolí nebo zde někoho z uvedených znáte. Je to jen povrchní nástřel o pauze na oběd, přesto: připadá vám i nadále národ jako homogenní skupina jednoho motivu a vlastnosti? Kde v tom je čistý a permanentní závistník a hlupák?

Co s tím dále?
Léčebnou kúrou vlastních nepříjemných emocích vykypělých při hodnocení a odmítání hlouposti ostatních, jakož i své vlastní je proces pochopení – vhledu.

S hlubokým pochopením běhu věcí přichází odpuštění, kdy už nemůžete a nechcete lidi soudit pro domnělé i skutečné chyby, když víte, co za nimi je, když obléknete jejich mokasíny na týden (ono stačí si to i jen představit, užít empatii atd.). Není to ani lehké, ani těžké, vidět a chápat, znát a nesoudit. Je dobré se o to alespoň pokoušet, první ohromující výsledky i úleva se dostavuji neprodleně po pár procítěných pokusech.

Dalším kruhem ve spirále jsem se vrátil k jedné asi dva roky staré debatě, ve které se diskutovala hranice my/oni. Dospěli jsme v ní k tomu, že žádná neexistuje, nebo jen abstraktně, formálně.

Odsuzovat a hodnotit lidi, nikoli slova a činy je příznakem nepochopení, neboli aktuálního projevu hlouposti. Náš převládající mechanicko-strojový pohled na svět, kterým pohlížíme také sami na sebe nám brání vidět fakt, že lidské vlastnosti nejsou spojité, fyzikálně dané v rozmezích, či měřitelné a číselně vyjádřitelné, že nejsou ani čistě polaritní, tedy hloupý/chytrý, odvážný/zbabělý atd.

I chytrý člověk se někdy zachová hloupě, i odvážný hrdina může podlehnout svému strachu. Se základem strojového vidění se pak dopouštíme šílených zkratek, kdy někdo udělá chybu, obyčejný přehmat, hloupost, omyl z nevědomosti, únavy, přetížení, emočního stavu, nemoci či jiné situační nevýhody a vnějším pozorovatelem, který neví ani fň okolností a souvislostí, je nemilosrdně ocejchován jako hlupák, od minulosti narození po budoucí smrt je za debila a tečka.

Učebnicovým příkladem takového odsuzování je pád do exekucí, který zhusta není zapříčiněn nedostatkem finanční gramotnosti, nutkáním mít věci hned či rozmařilostí, nebo tak zvané katalogové podvody ( http://ondrejkovic.blog.idnes.cz/c/98683/Co-je-to-katalogovy-podvod.html )

Stačí si vygooglit diskuze na toto téma a sveřepého odsuzování obětí, jakož i vyzdvihování vychytralostí podvodníků a určitě naleznete mnoho příkladů.

Nejhorší na tom je, že takto příkře a krutě odsuzujeme i sami sebe, když přijde na naše selhání a potíže ( princip – jak dovnitř, tak ven).

Stav světa, který v nás vyvolává mocně a silné pocity hněvu, vzteku, beznaděje, zoufalství a strachů plynoucích z nejrůznějších problémů člověka oslepuje a zbavuje soudnosti, inteligence i soucitu a vede k nihilistickému dojmu se smyčkou na konci provazu, nejen k odsuzování lidí.

Starý mistr nesměje se učedníkům
Za své poutě životem i studií setkával jsem se s řadou odborníků, géniů svého oboru, profesionálů s dekádami praxe. Mnohým bylo typické, že jaksi pozapomněli ve své roztržitosti na svá účňovká léta, která sebou krom jiného nesou to, že učedník nemůže se měřit s mistrem. Chytají se často za hlavu řvouc: „Jak někdo může být tak hloupý a nevědět, že…

Nejen expertům se toto stává. Každému, kdo v něčem setrvá, hrozí toto pozapomenutí. Proto těm, kdož vidí sebe jako génie v moři hlupáků a zároveň rozporně tvrdí, že přes všechnu propagandu, manipulaci je pravda dostupná každému doporučuji knihu E. Bernayse – Propaganda.
http://www.historyisaweapon.com/defcon1/bernprop.html
http://afinabul.blog.cz/1102/edward-bernays-propaganda Propaganda by Edward Bernays (1928)

Výmluvně v ní popisuje, jak funguje společnost specializace a hned v úvodu dokumentuje, jak jednotlivec nemůže pojmout dostatečně byť jen několik zásadních oborů, které se dotýkají jeho života, kapacitně to prostě není možné.

Otázka na závěr
Jak si lze vysvětlit faktický rozpor mezi tvrzením :

*propaganda, manipulace, mindcontrol, PR jako funkční nástroje ovládání mas (všeobecná konspirace)
VS
*pravda, nezávislost, kritické myšlení a vhled jsou k dispozici všem stejnou měrou (za stav světa je vinen pekař)

//pozn. pod čarou – „vinen je pekař“ odkazuje na dlouhé diskuze u Michala Ruseka pod jeho statusem na téma, kdo je zodpovědný za stav společnosti – jestli mediální, politické a ekonomické elity, nebo běžný řadový občan svou každodenní kolaborací, svými drobnými neřestmi v součtu obrovskými//

Podle mě jedno vylučuje druhé – pokud zmíněné nástroje fungují, není jednotlivec plně zodpovědný za guláš, který mu v hlavě míchají jiní, následně ani činy a tím méně má praktické svobody.

Následující článek jedním bodem plynule navazuje na hloubání, proč angažovaní lidé často lpí na extrémech odsouzení ala blbí Češi, pasivní, ale plně odpovědná většina nebo za vše můžou diskrétni elity, ničemná vláda, E.T. lamináti atd.:)

Může za tím být odvěká touha po nalezení řádu a vypořádání se bolestivou tohou po plné kontrole nad vlastním životem a událostmi v něm?

„Stejně tak analytické myšlení pramálo promlouvá do toho, co rádi nemáme: (..)
…vědomí, že nejsme všemocnými tvůrci svého osudu – a že jsme omylní.“

http://www.finmag.cz/cs/finmag/knizni-recenze/rychle-a-pomale-mysleni-nobelista-napsal-navod-k-pouziti-hlavy/

Mohutné racionalizace zejména od neolibů a pravicových ve znění „odpovědný sám za sebe“ totiž popírají faktickou zkušenost snad každého člověka – že život je výslednicí mnoha faktorů a jen málo z nich máme ve své moci.Rychlé a pomalé myšlení.

Dodatek
Při té vší rozvláčnosti bych málem zapomněl na jeden důležitý jev. Amatérsky využiji psychologii a sociologii, když konstatuji, že nadávání na blbství či jiné vlastnosti národa je obranný mechanismus lidské psýché.

Jak jsem zmiňoval výše, nadávání na druhé skýtá jistý úlevný náboj v tom, že nás jaksi vyděluje z té kritizované skupiny – čím více tepu nešvary, tím více si buduji zdání vlastní ctnosti a morálnosti. Jenže ouha – vězí za tím strach. Strach, že v kruté, kořistnické a dravecké společnosti také budu jednou na řadě k oholení.

Proto konstruuji různé obrané valy, jako právě ono nadávání na chudé a neschopné, hloupé a podvedené, slabé a živořící. Označím-li oběť jako nebetyčného hlupáka, za kterého se vážně nikdo nepovažuje, dává to možnost oddechnout si – ach, mě se to netýká, mně nebezpečí nehrozí, to jen hlupáci sedají na lep podvodníkům, darebům nebo prohnaným politikům. A že lidé většinově a stále volí své parazity? Není to tím, že mají tisíce specialistů a milionové rozpočty na ovládání mysli, vytváření souhlasu, PR, marketing, propagandu?

Ba ne, lidi jsou jen všichni hlupáci:)

Komentáře
 • Vložit komentář

  Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

 • Petr Rambousek 13.11.2016 at 10.05

  Samozřejmě že jsme národem nenapravitelných ubulánků,hovad a hlavně podřadná méněcenná rasa.

 • ertzuio 22.4.2016 at 17.29

  Největší idioti pracují na úřadech a ve vládě!

 • Rebel 29.12.2015 at 7.26

  češi su zamindrakovani bezmozci

 • dsgsdgvbsd 28.9.2015 at 16.33

  stejně jako autor článku který si to po sobě neumí ani přečíst a opravit, tak že jo, odpověď je jste jenom národ debilních idiotů.

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat