Druhá velká ekonomická deprese se prohlubuje po celém světě

Zveřejněno 07 ledna 2013 autorem FreePub

Prozkoumejme spolu stručně ekonomický stav lidstva na konci roku 2012.

Naše zjištění bohužel je, že probíhající světová hospodářská krize se i nadále prohlubuje, nepotřebné strádání převážné většiny obyvatel této planety.

Velkou pohromou lidstva zůstává chudoba, negramotnost, nevědomost, nemoci, nezaměstnanost, bezdomovectví, nedostatečná hygiena, nízká sociální mobilita a vyloučení – a mnoho z toho se ještě zhoršuje.

27 tisíc dětí každý den umírá kvůli zbytečné chudobě

Tragický stav lidstva se možná nejvíce odráží v tom, že z těch 22 000 až 27 000 dětí, které denně umřou kvůli chudobě, většina umírá kvůli hladovění, podvýživě a onemocněním, jako je průjem, které mohou být vyléčeny jen za pár korun. Horní mez odpovídá zbytečné dětské smrti každé 3 sekundy. Tyto pošty se blíží 10 milionům úmrtí ročně – což samo o sobě představuje jednu z velkých světových genocid. Z 2,2 miliard dětí, které žijí v dnešním světě je zhruba 1 miliarda v chudobě. Jde o odhad z nedávné zprávy Lidského rozvoje při OSN. [zdroj – zpráva]

A tato čísla zahrnují pouze děti. Odhady celkové denní zbytečné úmrtnosti, včetně dětí, naznačují 40 000 až 50 000 úmrtí denně – což je ročně více než 18 milionů úmrtí.

Nepotřebujeme hledat odsouzeníhodné stávající ekonomické systémy, jde především o Mezinárodní měnový fond, Světovou banku, Banku pro mezinárodní platby, Asijskou rozvojovou banku, Meziamerickou rozvojovou banku, mezinárodní systém privatizovaných centrálních bank a podobné subjekty.

Tři miliardy lidí žijí s méně než 2,5 dolarů na den

Tato úmrtí nastávají ve světě, kde zhruba miliarda lidí se snaží přežít s méně než jedním dolarem na den. 2,6 miliard lidí (neboli 40% světové populace) se snaží žít s méně než 2 dolary na den. Je to svět, ve kterém tři miliardy lidí (50% světové populace) musí žít s méně než 2,5 dolarů na den. I přes řeči o vzrůstající střední třídě díky globalizaci žije 80% lidstva s méně než 10 dolary na den. Na druhém konci je 20% nejbohatší světové populace, která dostává 75% celkových příjmů na planetě.

Téměř miliarda podvyživených lidí na světě

Úzce to souvisí se zbytečnými úmrtími a zbytečným zbídačováním – problémem je světový hlad. Podle Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) [jejich web] při OSN v Římě v roce 2012 925 milionů lidí žije v hladu a podvýživě. Z nich 578 milionů žije v v zemích Asie a Tichomoří, následuje 238 milionů podvyživených v subsaharské Africe. Dokonce i v rozvojových zemích je 19 milionů hladových. Měli bychom připomenout, že ve Spojených státech se zhruba 50 milionů lidí spoléhá na potravinové lístky pro přežití, což znamená, že mohou můžou utratit 1,5 dolarů za jídlo za osobu.

Dalším významným faktorem hospodářského zbídačování je současná vysoká úroveň nezaměstnanosti. CIA [jejich web] předpokládá, že je světová úroveň nezaměstnanosti 9,1%. Mezinárodní organizace práce (ILO) [jejich web] při OSN to odhaduje na 6%, což je cca 200 milionů nezaměstnaných, ale zároveň připouští, že v zemích Evropské unie a v USA může kombinovaná nezaměstnanost dosáhnout 30%.

Zvláště dramatická je nezaměstnanost mladých podle ILO je téměř 70 milionů lidí ve věku 15 až 24 let bez práce. Mladí lidé jsou třikrát více nezaměstnaní než dospělí. V Řecku a Španělsku je 50% mladých lidí bez práce.

1,1 miliardy lidí má nedostatek čisté vody

Nedostatečná infrastruktura hraje ústřední roli ve zbídačování lidstva. 1,1 miliardy lidí v rozvojových zemích dnes nemá dostatečný přístup k pitné vodě. Jedna třetina dětí (640 milionů) žije bez dostatečného přístřešku. Pětina všech dětí (400 milionů) nemá přístup k nezávadné vodě. Jedna sedmina všech dětí (270 milionů) nemá přístup k odpovídající zdravotní péči.

Částečný překlad článku The second great depression deepening across the globe
presstv.ir/detail/2012/12/24/279917/great-depression-deepens-across-globe

  • Vložit komentář

    Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat