Mobilní telefony negativně ovlivňují důležité oblasti mozku

Zveřejněno 05 ledna 2013 autorem FreePub

Vědci zjistili, že 143 proteinů v mozku bylo negativně ovlivněno zářením rádiových frekvencí po dobu 8 měsíců.

Řecká vědecká studie prokázala, že elektromagnetické pole z mobilních telefonů, WiFi a počítačového vybavení ovlivňuje důležité proteinové změny v mozku zvířat. Vystavení těmto frekvencím elektromagnetického záření je výsledkem našich postupujících technologií, ale je důležité studovat tyto účinky, aby lidé přesně věděli, oč se jedná a aby mohli přijmout nezbytná preventivní opatření.

Studie byla publikována v časopise Elektromagnetická biologie a medicíně (Electromagnetic Biology and Medicine). Důležité oblasti mozku jako hippocampus, mozeček a frontální lalok jsou zodpovědné za učení, paměť a další funkce. Tyto oblasti jsou negativně ovlivněny mikrovlnným zářením, a to i na úrovni nižší, než jsou bezpečnostní limity zavedené Mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením.

Vědci zjistili, že 143 proteinů v mozku bylo negativně ovlivněno zářením rádiových frekvencí po dobu 8 měsíců. Celkem 3 hodiny působení mobilních telefonů bylo simulováno přes 8 měsíců a výsledky ukázaly, že mnoho nervových funkcí souvisejících s proteiny se změnilo k horšímu.

Je známo, že krátkodobé vystavení mikrovlnnému záření z mobilního telefonu, v závislosti na tom, jak daleko je anténa od hlavy, může proniknout až 3,75 cm do mozku, ale tato studie se zaměřuje spíše na dlouhodobé účinky a jak elektromagnetické pole ovlivňuje specifické mozkové proteiny. To poskytuje nový důkaz možného vztahu mezi elektromagnetickým polem a zdravotními komplikacemi z toho vyplývajícími, jako jsou bolesti hlavy, závratě, poruchy spánku a dokonce i nádory a Alzheimerova choroba.

Další studie ruského týmu vědců ukázala, že elektromagnetické pole a mobilní telefony způsobují významný dlouhodobý kognitivní pokles u dětí. Je čas pro rodiče, aby znovu zvážili používání těchto zařízení svými dětmi.

Mnoho zemí se snaží, aby se přijaly preventivní protokoly omezující užívání mobilních telefonů ve snaze zmírnit počet nežádoucích účinků, které mají na lidské zdraví. V roce 2011 Světová zdravotnická organizace vydala zprávu o tom, že radiace z mobilních telefonů může mít karcinogenní účinky na člověka. Ve skutečnosti Světová zdravotnická organizace řekla, že mobilní telefony jsou ve stejné rakovinotvorné kategorii jako olovo, výfukové plyny a chloroform.

Překlad článku Cell Phones, EMF Negatively Altering Important Regions of the Brain
http://naturalsociety.com/cell-phones-emf-negatively-altering-important-regions-of-the-brain/

  • Vložit komentář

    Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat