Rubriky | Video

Vražedná pole: bitva za zásobení farem s intenzivním chovem zvířat

Zveřejněno 14 května 2013 autorem FreePub

Jen málo lidí si uvědomuje, že evropské farmy s intenzivním chovem zvířat jsou s jihoamerickými pralesy provázány skrytým řetězcem zkázy, v němž obrovské sojové plantáže způsobují hubení divokých zvířat a zhoršují klimatické změny. Sója, která se pěstuje jako krmivo pro kuřata, skot a prasata v Evropě, nyní v jižní Americe pokrývá 11 miliónů hektarů, tedy plochu svou rozlohou odpovídající orné půdě celého Německa. Poptávka po sóji navíc stále rychle stoupá.

Aby se uvolnilo místo pro sojové plantáže, dochází k vyhánění tisíců lidí z jejich půdy a zároveň ke ztrátě jejich potravinové soběstačnosti. Původní obyvatelé musejí opouštět svou půdu a kácejí se pralesy.

Velká část pěstované sóji je geneticky modifikována a výrazně zvyšuje používání pesticidů, což má za následek otrávení venkovských komunit, vodních zdrojů a přírodního prostředí.

Mezitím evropské drobné zemědělství, jež prospívá jak lidem, tak životnímu prostředí, prohrává svou bitvu s velkým byznysem.

Tento průlomový film analyzuje dopady pěstování sóji v jižní Americe, které se používá k výrobě krmiv pro evropské farmy s intenzivním chovem zvířat. Tato kampaň dává lidem, kteří se bez svého přičinění ocitli v tomto škodlivém řetězci, naději, že se z něj budou moci dostat.

Jihoamerické pralesy a evropské farmy s intenzivním chovem zvířat jsou provázány skrytým řetězcem zkázy, v němž obrovské sojové plantáže k pěstování krmiva pro evropská kuřata, skot a vepře způsobují hynutí divoké zvěře a zhoršují klimatické změny.

Tisíce lidí jsou vyháněny ze své půdy, aby uvolnily místo pro sojové plantáže. Dochází k vystěhování původních obyvatel a ke kácení pralesů.

Tento průlomový film analyzuje dopady pěstování sóji v jižní Americe a ukazuje, jak drobné zemědělství, které je prospěšné jak lidem, tak životnímu prostředí, prohrává svou bitvu s velkým byznysem.

  • Vložit komentář

    Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.