Jak ekologické zemědělství může zvrátit změnu klimatu

Zveřejněno 26 května 2014 autorem FreePub

Rodale institut zahájil celosvětovou kampaně na zvýšení povědomí o schopnosti půdy zvrátit změny klimatu.

Tato schopnost funguje ale jedině tehdy, když je zdraví půdy udržováno prostřednictvím organického regeneračního zemědělství. Kampaň vyzývá k restrukturalizaci našeho globálního potravinového systému s cílem zvrátit změnu klimatu prostřednictvím fotosyntézy a biologie.

Bílá kniha Regenerative Organic Agriculture and Climate Change: A Down-to-Earth Solution to Global Warming (Regenerativní bio zemědělství a klimatická změna: Řešení pro globální oteplování) je ústředním nástrojem této kampaně. Kniha byla napsána Rodale institutem – nezávislým neziskovým zemědělským výzkumným ústavem, který je uznávaný jako rodiště ekologického hnutí v USA.

Bílá kniha uvádí: „Mohli bychom pokrýt více než 100% současných ročních emisí CO2 (oxid uhličitý) přechodem na běžně dostupné a levné ekologické postupy managementu, které nazýváme regenerační ekologické zemědělství.

Pokud by se management vší současné orné půdy změnil tak, že by používal regenerační model v praxi, tak by mohlo být zachyceno více než 40% ročních emisí. Pokud by ve stejnou dobu všechny pastviny přešly na regenerační model, bylo by zachyceno dokonce 71%. Překročení hodnoty 100% znamená zachycování emisí skleníkových plynů rychleji, než se tvoří, což by mělo za následek obrácení skleníkového efektu.

Regenerační ekologické zemědělství se skládá z ekologických postupu (přinejmenším): krycí plodiny, mulčování zbytků, kompostování a střídání plodin. Ochranné obdělávání půdy – i když ještě není tolik rozšířeno v bio systémech – je nedílnou součástí regenerační metody ukládání uhlíku v půdě. Jiné biologické systémy zemědělství, které používají některé z těchto technik, zahrnují ekologické, progresivní, přírodní hospodaření s uhlíkem využívající půdu.

Smysl naší práce je výjimečný; pracujeme na vytvoření masivního probouzení,“ řekl „kouč“ Mark Smallwood, výkonný ředitel Rodale institutu.

Náš zakladatel – J. I. Rodale – měl vizi tak ambiciózní, že ho v té době mnoho lidí odepsalo. Téměř 75 let poté ekologické hnutí prudce roste a roste jeho odhodlání. V roce 2014 je toho ale v sázce mnohem více. Rodale viděl, že zemědělství mířilo špatným směrem – přechod na syntetické chemické látky a industrializace. Snažil se tomuto přechodu bránit. My již nemám ten luxus prevence. Nyní jsme v zoufalé situaci a potřebujeme lék. Víme, že oprava zemědělství je odpovědí na klimatický chaos a že to závisí na lidském chování. Masivní probuzení je samo o sobě lék. Budoucnost leží pod našima nohama. Je to celé o zdravé půdě.

Rodale institut podporuje svá tvrzení tím, že vysvětluje, že pokud by zachytávání emisí dosahované v případech, které jsou uvedeny v bílé knize, bylo dosaženo plodinami a pastvinami po celém světě, tak by regenerativní zemědělství zachytilo více emisí oxidu uhličitého (CO2), než kolik jich nyní ročně vyprodukujeme. Dokonce i při skromných předpokladech o zachytávání uhlíku půdou by regenerační zemědělství snadno udržovalo roční emise v žádoucím nezbytném rozsahu, chceme-li mít velkou šanci na omezení oteplování na 1,5 stupňů Celsia do roku 2020.

Bílá kniha podporuje nový výzkum, nové politiky a rapidní expanzi regeneračních zemědělských metod,“ řekl Smallwood.

Mediální kampaň přináší širší vizi pro veřejnost mnohem rychleji. Cílem je oslovit sílu veřejnosti a podpořit ty, kteří tuto změnu požadují již nyní. Zapojením veřejnosti se staví potřebný tlak k tomu, aby vědci a politici neseděli jen za stolem a aby to nebylo pohřbeno ze strany chemického průmyslu.

Níže jsou uvedeny tři ukázky výzvy k akci stanovené v bílé knize:

1) Organicky (bio) spravovaná půda může přeměnit uhlík z emisí skleníkových plynů na aktiva určená k produkci potravin. Není to nic nového a již se to děje, ale ne v dostatečné míře. To je způsob, kterým musíme vést zemědělství.

2) K dispozici jsou technologie pro masivní planetární geo-inženýrství, která je odzkoušená a dostupná pro široké rozšíření. Stojí málo a je adaptabilní na lokalitách po celém světě. Může být zprovozněna již zítra a postupně stabilizovat klima. Tato technologie se jmenuje fotosyntéza.

3) Řešením je zemědělství, kterému záleží na životě na Zemi; zemědělství způsobem, který obnoví a dokonce zlepší přirozené schopnosti mikrobiologie přítomné ve zdravé půdě, aby zadržovala uhlík. Tento typ zemědělství se nazývá regenerativní ekologické zemědělství a je to řešením klimatické změny, které musíme ještě dnes zavést.

Od svého založení v roce 1947 prováděl Rodale institut průkopnické výzkumy v oblasti ekologického zemědělství, obhajování politiky, která podporuje zemědělce a vzdělával lidi ohledně toho, jak je organické zemědělství nejbezpečnější a nejzdravější volba pro lidi a planetu. Rodale institut je domovem Farming Systems Trial – nejdéle běžícího amerického srovnávání chemického a ekologického zemědělství.

Konzistentní výsledky studie ukázaly, že organické (bio) výnosy odpovídají či převyšují ty z konvenčního zemědělství. V letech sucha byly výnosy organické kukuřice o 30% vyšší.

Překlad článku How Organic Farming Can Reverse Climate Change
ecowatch.com/2014/04/22/organic-farming-reverse-climate-change/

  • Vložit komentář

    Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat