Jak ekologické zemědělství může zvrátit změnu klimatu

Zveřejněno 26 května 2014 autorem FreePub

Rodale institut zahájil celosvětovou kampaně na zvýšení povědomí o schopnosti půdy zvrátit změny klimatu.

Tato schopnost funguje ale jedině tehdy, když je zdraví půdy udržováno prostřednictvím organického regeneračního zemědělství. Kampaň vyzývá k restrukturalizaci našeho globálního potravinového systému s cílem zvrátit změnu klimatu prostřednictvím fotosyntézy a biologie.

Bílá kniha Regenerative Organic Agriculture and Climate Change: A Down-to-Earth Solution to Global Warming (Regenerativní bio zemědělství a klimatická změna: Řešení pro globální oteplování) je ústředním nástrojem této kampaně. Kniha byla napsána Rodale institutem – nezávislým neziskovým zemědělským výzkumným ústavem, který je uznávaný jako rodiště ekologického hnutí v USA.

Bílá kniha uvádí: „Mohli bychom pokrýt více než 100% současných ročních emisí CO2 (oxid uhličitý) přechodem na běžně dostupné a levné ekologické postupy managementu, které nazýváme regenerační ekologické zemědělství.

Pokud by se management vší současné orné půdy změnil tak, že by používal regenerační model v praxi, tak by mohlo být zachyceno více než 40% ročních emisí. Pokud by ve stejnou dobu všechny pastviny přešly na regenerační model, bylo by zachyceno dokonce 71%. Překročení hodnoty 100% znamená zachycování emisí skleníkových plynů rychleji, než se tvoří, což by mělo za následek obrácení skleníkového efektu.

Regenerační ekologické zemědělství se skládá z ekologických postupu (přinejmenším): krycí plodiny, mulčování zbytků, kompostování a střídání plodin. Ochranné obdělávání půdy – i když ještě není tolik rozšířeno v bio systémech – je nedílnou součástí regenerační metody ukládání uhlíku v půdě. Jiné biologické systémy zemědělství, které používají některé z těchto technik, zahrnují ekologické, progresivní, přírodní hospodaření s uhlíkem využívající půdu.

Smysl naší práce je výjimečný; pracujeme na vytvoření masivního probouzení,“ řekl „kouč“ Mark Smallwood, výkonný ředitel Rodale institutu.

Náš zakladatel – J. I. Rodale – měl vizi tak ambiciózní, že ho v té době mnoho lidí odepsalo. Téměř 75 let poté ekologické hnutí prudce roste a roste jeho odhodlání. V roce 2014 je toho ale v sázce mnohem více. Rodale viděl, že zemědělství mířilo špatným směrem – přechod na syntetické chemické látky a industrializace. Snažil se tomuto přechodu bránit. My již nemám ten luxus prevence. Nyní jsme v zoufalé situaci a potřebujeme lék. Víme, že oprava zemědělství je odpovědí na klimatický chaos a že to závisí na lidském chování. Masivní probuzení je samo o sobě lék. Budoucnost leží pod našima nohama. Je to celé o zdravé půdě.

Rodale institut podporuje svá tvrzení tím, že vysvětluje, že pokud by zachytávání emisí dosahované v případech, které jsou uvedeny v bílé knize, bylo dosaženo plodinami a pastvinami po celém světě, tak by regenerativní zemědělství zachytilo více emisí oxidu uhličitého (CO2), než kolik jich nyní ročně vyprodukujeme. Dokonce i při skromných předpokladech o zachytávání uhlíku půdou by regenerační zemědělství snadno udržovalo roční emise v žádoucím nezbytném rozsahu, chceme-li mít velkou šanci na omezení oteplování na 1,5 stupňů Celsia do roku 2020.

Bílá kniha podporuje nový výzkum, nové politiky a rapidní expanzi regeneračních zemědělských metod,“ řekl Smallwood.

Mediální kampaň přináší širší vizi pro veřejnost mnohem rychleji. Cílem je oslovit sílu veřejnosti a podpořit ty, kteří tuto změnu požadují již nyní. Zapojením veřejnosti se staví potřebný tlak k tomu, aby vědci a politici neseděli jen za stolem a aby to nebylo pohřbeno ze strany chemického průmyslu.

Níže jsou uvedeny tři ukázky výzvy k akci stanovené v bílé knize:

1) Organicky (bio) spravovaná půda může přeměnit uhlík z emisí skleníkových plynů na aktiva určená k produkci potravin. Není to nic nového a již se to děje, ale ne v dostatečné míře. To je způsob, kterým musíme vést zemědělství.

2) K dispozici jsou technologie pro masivní planetární geo-inženýrství, která je odzkoušená a dostupná pro široké rozšíření. Stojí málo a je adaptabilní na lokalitách po celém světě. Může být zprovozněna již zítra a postupně stabilizovat klima. Tato technologie se jmenuje fotosyntéza.

3) Řešením je zemědělství, kterému záleží na životě na Zemi; zemědělství způsobem, který obnoví a dokonce zlepší přirozené schopnosti mikrobiologie přítomné ve zdravé půdě, aby zadržovala uhlík. Tento typ zemědělství se nazývá regenerativní ekologické zemědělství a je to řešením klimatické změny, které musíme ještě dnes zavést.

Od svého založení v roce 1947 prováděl Rodale institut průkopnické výzkumy v oblasti ekologického zemědělství, obhajování politiky, která podporuje zemědělce a vzdělával lidi ohledně toho, jak je organické zemědělství nejbezpečnější a nejzdravější volba pro lidi a planetu. Rodale institut je domovem Farming Systems Trial – nejdéle běžícího amerického srovnávání chemického a ekologického zemědělství.

Konzistentní výsledky studie ukázaly, že organické (bio) výnosy odpovídají či převyšují ty z konvenčního zemědělství. V letech sucha byly výnosy organické kukuřice o 30% vyšší.

Překlad článku How Organic Farming Can Reverse Climate Change
ecowatch.com/2014/04/22/organic-farming-reverse-climate-change/

  • Vložit komentář

    Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich