Füle: Ruská televize je plná propagandy

Zveřejněno 27 března 2014 autorem FreePub

Štefan Füle řekl, že ruská televize nyní podporuje propagandu.

Podle něj je tato propaganda jednostranná, brutální a velmi nebezpečná.

Füle, evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství, hovořil při příležitosti dokumentárního filmu na filmovém festivalu v Bruselu 24. března. Zdůraznil, že se těší, až uvidí dokument „Putinovy hry“, protože když v poslední době přepne na ruskou televizi, vidí propagandu v takovém rozsahu, který neviděl několik let. Komisař řekl:

Dámy, pánové, milí přátelé,

Dovolte mi začít poděkováním organizátorům festivalu dokumentárních filmů Jeden svět za pozvání, abych provedl slavnostní zahájení. Je to opravdu čest být tady.

Váš festival je důkazem nezbytnosti a důležitosti zvyšování povědomí, podporování diskuse a obhajoba pro demokracii, lidská a základní práva. Pro Evropskou unii jsou lidská práva a základní svobody nití táhnoucí se přes naše jednání a to jak doma, tak v našich vnějších vztazích.

Byl jsem požádán, abych zmínil Východní partnerství a situaci na Ukrajině. Takže, dovolte mi tři poznámky:

Za prvé, pokud se mě ptáte, co bylo největším přínosem nové Evropské politiky sousedství (a zejména Východního partnerství), řekl bych, že to byl krok od Bismarcka a Kissingera k Václavu Havlovi – přechod z extrémů „reálné politiky“ soustředěné do definice odrážející politiku Kissingera jako umění možného. Zatímco Havel shledal politiku uměním nemožného, např. kladl důraz na společné hodnoty jako protiváhu přístupu orientovaného na zájmy.

Za druhé, tento festival dokumentárních filmů se odehrává v době, kdy se snažíme zachránit Evrop , jak bylo definováno v rámci helsinského procesu před 40 lety; kontinent, kde záleží na územní integritě a kde jsou mezinárodní závazky v plném rozsahu implementovány, a hranice nejsou překreslovány s použitím vojenské síly.

Zpochybňování těchto principů přináší vzdálený konflikt na Krymu do srdce našeho kontinentu. Záleží to na každém z nás.

Za třetí, to je důvod, proč jsme důrazně odsoudili ilegální anexi Krymu k Ruské federace, a proto takto Krym neuznáme. Reagovali jsme s pevným a jednotným postojem, včetně cílených opatření vůči osobám odpovědných za podkopávání územní celistvosti Ukrajiny.

Cílem naší činnosti je dosažení smysluplného dialogu mezi Ukrajinou a Ruskem s cílem nalézt politické řešení.

Historie nás učí, že tváří v tvář omezením nebo překážkám našich práv potřebují být jednotlivci a národy ambicióznější a zároveň se držet našich zásad nebo kořenů. Pouze na tomto základě lze vytvořit nové příležitosti. To je přístup Evropské unie, na které je založený náš dlouhodobý cíl pro Východní partnerství.

Hlavním principem Východního partnerství je, že jsme se zapojily na základě společných hodnot – dodržování a prosazování lidských práv a svobod, demokracie a právní stát.

Plně v rovnováze s našimi společnými zájmy budeme pracovat s našimi východními sousedy na budování zóny prosperity a stability na našem kontinentu. Spoléháme na podporu poslanců, místních úřadů, podnikatelské sféry a zejména širší společnosti jako celku. Vlády nemohou jednat samostatně. Potřebují podporu všech sektorů společnosti.

Těším se na dnes večer na dokument „Putinovy hry“, protože když v poslední době přepnu na ruskou televizi, vidím propagandu v takovém rozsahu, kterou jsem neviděl několik let. Propaganda, která je:

1) jednostranná;

2) brutální; a

3) velmi nebezpečná

jako tolikrát v minulosti.

To je důvod, proč je síla festivalů, jako je tento, tak důležitá.

Dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaše konkrétní příspěvky v tomto směru.

Užijte si dnešní dokument stejně jako celý festival.

Další zdroje
Wikipedie: Štefan Füle
Člen Evropské komise: Štefan Füle, Member of the EC

Stefan File

Překlad článku Füle: Russian TV full of propaganda
www.neurope.eu/article/f%C3%BCle-russian-tv-full-propaganda

Komentáře
  • Vložit komentář

    Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

  • weissbach 28.3.2014 at 8.33

    Možná má pravdu, ale jak nazvat to, co denně vidíme v našich sdělovacích prostředcích, o CNN ani nemluvě….

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat