Kvalita potravin a práva spotřebitelů

Zveřejněno 27 února 2014 autorem FreePub

Zajímáte se o to, odkud pochází jídlo, které jíte? A je vůbec důvod se o to zajímat?

Dokáže lokální produkce potravin nasytit celou planetu? Co může udělat Evropská unie pro to, aby zamezila dovozu potravin z druhého konce světa a zároveň nevytvářela nepřijatelné bariéry pro rolníky z rozvojových zemí? Jaká rizika přináší geneticky modifikované plodiny? Jak si můžou být spotřebitelé jisti, co se nachází na jejich talíř?

Událost na Facebooku >> www.facebook.com/events/229529243919528/

O těchto a dalších otázkách bude řeč v rámci třetí ze série veřejných debat “Zelená pro budoucnost Evropy a Česka”.

Úvodní slovo:
Eva Lichtenberger, členka Evropského parlamentu, skupina Zelených/ESA

Panelisté:
Arnaud Apoteker, expert na GMO, skupina Zelených/ESA
Otakar Jiránek, zakladatel a ředitel, Country Life
Josef Sklenář, majitel, Biofarma Sasov
Margit Slimáková, odbornice na zdravotní prevenci a výživu

Moderátor:
Vojtěch Kotecký, programový ředitel, Hnutí DUHA

Diskuse bude probíhat převážně v anglickém jazyce, na místě bude zajištěn simultánní překlad. Celou debatu budeme streamovat online.

Po skončení debaty následuje recepce.

Organizuje Zelená evropská nadace pro skupinu Zelených/ESA v Evropském parlamentu, ve spolupráci s Henrich Böll Stiftung Praha.

Akce se koná 6. března 2014 od 18:00 v Goethe-Institut Prag na adrese Masarykovo nábřeží 32, Praha.

Registrace a další informace na www.zelenaprobudoucnost.cz

Událost na Facebooku >> www.facebook.com/events/229529243919528/

——————————————————————————
Food quality and consumer rights

Are you interested to know where the food you eat comes from? And is there any reason to be interested? Can local production feed the whole planet? What can the EU do to tackle the issue of transporting our food from the other side of the globe without creating unreasonable obstacles for farmers from developing countries? What are the risks of genetically modified crops? As consumers, how can we be sure to know what is on our plate?

These and other issues will be discussed within the third in a series of public debates “Green New Deal for Europe and the Czech Republic”.

Keynote:
Eva Lichtenberger, MEP, Greens/EFA Group in the EP

Panellists:
Arnaud Apoteker, GMO campaigner, Greens/EFA Group in the EP
Otakar Jiránek, founder and director, Country Life company
Josef Sklenář, owner, organic farm Sasov
Margit Slimáková, expert on health prevention and nutrition

Moderator:
Vojtěch Kotecký, program director, Hnutí DUHA

The discussion will be held mostly in English and will be simultaneously translated into Czech. It will be followed by a reception.

Organized by the Green European Foundation for the Greens/EFA group in the European Parliament, in cooperation with Heinrich Böll Stiftung Prague.

Registration and further information at www.zelenaprobudoucnost.cz/en

  • Vložit komentář

    Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat