Rubriky | Svět

Plastový odpad způsobuje obrovské škody mořským ekosystémům

Zveřejněno 04 července 2014 autorem FreePub

OSN varuje před obrovskými škodami na ekosystémech kvůli plastovému odpadu.

Kvůli rostoucímu množství plastového odpadu se objevují obavy o mořský život – konzervativní odhady tvrdí, že tyto odpady způsobují ročně finanční poškození mořských ekosystémů ve výši 13 miliard amerických dolarů (cca 260 miliard Kč), uvádí dvě zprávy ustavujícího zasedání pro životní prostředí OSN.

Plastové znečištění ohrožuje mořský život, cestovní ruch, rybolov a podnikání,“ zdůrazňuje jedenácté výroční vydání Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), které aktualizuje 10 problémů zvýrazněných během posledního desetiletí a poskytuje kroky pro zmírnění každého z těchto problémů.[1]

Plasty nepochybně hrají v moderním životě nepochybně klíčovou roli, ale dopady na životní prostředí způsobe, jakým je používáme, nelze ignorovat,“ dodal Achim Steiner, výkonný ředitel UNEP.

Zpráva podporovaná UNEPem s názvem „Valuing Plastic“ (Hodnocení plastů) a vydaná Plastic Disclosure Project (PDP) a Trucost ukazuje obchodní případ pro správu a zveřejňování použití plastů v průmyslu spotřebního zboží.

Přes 30% přírodních kapitálových nákladů se děje kvůli emisím skleníkových plynů z těžby surovin a jejich zpracování,“ tvrdí zpráva a dodává: „Znečištění moří je největším nákladem, náklady ve výši 13 miliard dolarů jsou pravděpodobně v velmi optimistickým odhadem.

Z výpočtů negativního finančního dopadu u problémů, jako je mořské životní prostředí a znečištění ovzduší při spalování plastů, v této zprávě vyplývá, že celkové náklady přírodního kapitálu v odvětní spotřebního zboří dosahují každoročně 75 miliard dolarů (cca 1,5 bilionu Kč).

Velké a nevyčíslitelné množství plastového odpadu se do oceánů dostává ze špatně zařízených skládek, turistických aktivit a rybolovu. Část tohoto materiálu klesne na dno oceánu, zatímco jiná část plave na hladině a může cestovat na velké vzdálenosti díky oceánským proudům – znečišťujě pak břehy a hromadí se ve velkých kusech uprostřed oceánů.

Tyto zprávy ukazují, že redukce, recyklace a přepracování produktů, které používají plasty, může přinést výhody zelené eknomiky: snížení škod na hospodářství, mořských ekosystémech, turismusu a průmyslu rybolou – což je pro některé rozvojové země životně důležité – aby to přineslo úspory a příležitosti pro inovace u společností za současného snížení rizika poškození dobré pověsti,“ uvedl pan Steiner.

Objevilo se mnoho spolehlivých zpráv o škodách na životním prostředí v důsledku plastových odpadů – úmrtí a nemoci, pokud tyto odpady pozřou mořští tvorové, například želvy; do plastu se zamotávají napříkald delfíni a velryby; plasty také poškozují kritické lokality, jako jsou korálové útesy.

Existují také obavy z chemického znečištění, invazních druhů šířících se pomocí plastových úlomků a hospodářské škody na rybolovu a cestovním ruchu v mnoha zemích, například znečištění rybářských potřeb a znečištěné pláže.

Od posledního vydání UNEP Year Book v roce 2011 vzrostly obavy z mikroplastů (částice plastů do 5 milimetrů v průměru), které jsou pozřívány mořskými organismy, včetně mořských ptáků, ryb, mušlí, červů a zooplanktonu.

Jedním z rozvíjejících se problémů je zvyšující se využívání mikroplastů přímo ve spotřebitelských produktech, jako například ‚perličky‘ v zubních pastách, gely a pleťové čistící prostředky,“ vysvětluje UNEP Year Book. „Tyto mikroplasty mají tendenci nebýt odfiltrovány při čištění odpadních vod, dostávají se tak přímo do řek, jezer a oceánů.

Společenství mikrobů však díyk mikroplastům prosperují na několika místech severního Atlantiku, kde „plastosféra“ usnadňuje přepravu škodlivých mikrobů, patogenů a mořských řas.

Yearbook potvrzuje, že „mikroplasty byly také identifikovány jako hrozba pro větší organismy, například pro velrybu černou, které jsou potenciálně vystaveny požití těchto mikroplastů.

Výrobní rendy, způsoby použití a měnící se demografie – to vše pravděpodobně způsobí rostoucí používání plastů. Obě zprávy vyzývají firmy, instituce a spotřebitele, aby omezily tvorbu plastového opadu.

Zpráva Valuing Plastic zjistila, že zatímco společnosti produkující spotřební zboží ušetří v současné době každý rok 4 miliardy dolarů (cca 80 miliard Kč) díky dobrému managementu plastů, jako je recyklace, tak odhalení používání plastů je hodně špatné. Méně než polovina ze 100 hodnocených firem uvedla data alespoň nějak týkající se plastů.

Výzkum odhaluje, že je potřeba, aby firmy zvážily svou plastovou stopu, stejně tak jako to dělají u uhlíkové stopy, u vody a lesnictví,“ řekl Andrew Russell, ředitel PDP. „Tím, že měří, řídí a podávají zprávy o používání plastů a likvidaci prostřednictvím PDP, mohou firmy zmirníit rizika, maximalizovat příležitosti a stát se úspěšnějšími a trvale udržitelnějšími.

Iniciativy, jako jsou PDP a UNEPem vedený Global Partnership on Marine Litter, pomohly zvýšit povědomí o problémů a začaly ho řešit. Je však potřeba udělat mnohem více.

Doporučení z těchto zpráv jsou například: monitoroání používání plastového odpadu firmami a publikování výsledků ve výročních zprávách; zavázání se ke snížení dopadu plastů na životní prostředí na základě jasných cílů, termíny a efektivita a inovace recyklování.

Vzhledem k tomu, že plastové částice mohou být pozřeny mořskými organismy a potenciálně se hromadit a dostat do těl toxiny prostednictvím potravního řetězce, je potřeba zvýšit úsilí, aby se zaplnily mezery ve znalostech a lépe se porozumělo schopnosti různých druhů plastů absorbovat a přenášet trvalé, toxické a bioakumulující chemikálie.

Zdroje
[1]: OSN (UNEP) – UNEP Year Book 2014
[2]: OSN (UNEP) – Valuing Plastic

Obrázek: Plastové lahve a odpadky z vesnice ve Východním Timoru na břehu řeky, posté se dostanou do moře.

Zdroj obrázku: UN Photo/Martine Perret

Překlad článku Plastic waste causes $13 billion in annual damage to marine ecosystems, says UN agency
www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48113#.U7FvUkB9mct

  • Vložit komentář

    Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat