RT.com ve svém článku klame o radiaci ve Fukušimě

Zveřejněno 08 února 2014 autorem FreePub

Zpravodajský web Russia Today klame ve svém článku o pětkrát vyšší radiaci. Jde o omyl, nebo záměr?

Rozbor se zabývá článkem ​Fukushima radiation levels underestimated by five times – TEPCO z webu RT.com. Na konci článku je uveden celý překlad tohoto článku do češtiny.

Úvod

RT.com se dopouští dvou základních chyb, ze kterých vyplývá chyba třetí:
1) Uvádí špatné jednotky.
2) Porovnává neporovnatelné.
3) Porovnání je zcela špatné a ve skutečnosti zcela opačné.

Analýza

Chyba první
RT.com uvádí, že nově naměřená radiace je podle společnosti TEPCO (provozovatel elektrárny) na úrovni 5 000 0000 Bq/l stroncia. Při ověřování této informace jsem narazil na článek Tepco measured 5,100,000 Bq/m3 of Strontium-90 from groundwater in August 2013 / Concealed for 5 months, který však uvádí naměřené hodnoty radiace na úrovni 5 100 000 Bq/m3. Povšimněte si drobného, avšak zásadního rozdílu – jednotky na RT.com jsou v Becquerelech na LITR, kdežto na webu Fukushima Diary jsou jednotky v Becquerelech na METR KRYCHLOVÝ. Jen pro představu jeden metr krychlový je to samé jako tisíc litrů (neboli decimetrů krychlových).

Máme tedy zmatek v jednotkách, na čí straně však leží lepší argumenty? Vzhledem k tomu, že RT.com neuvádí žádný konkrétní zdroj (odkaz) a odvolává se pouze na TEPCO, tak jsou argumenty hodně slabé. Na druhou stranu web Fukushima Diary uvádí přímo hypertextový odkaz na PDF soubor s měřením na webu TEPCO:
www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/2014/images/2tb-east_14011502-j.pdf

Sice je PDFko převážně v japonštině, nicméně s pomocí Google Translatoru se mi povedlo zjistit (na straně 4), že se radiace měřila v Becquerelech na litr (tedy Bq/l) a že pro stroncium 90 je tato hodnota 5100.

Došli jsme tedy k hodnotě 5100 Bq/l což se při převodu na metry krychlové rovná 5 100 000 Bq/m3 (ověření výpočtu zde).

Chyba druhá
RT.com se dopouští méně postřehnutelné chyby. Porovnává úroveň radiace stroncia s nějakou nekonkrétní (radiace jakého prvku či jakých prvků?) hodnotou 900 000 Bq/l. Tato hodnota měla být údajně naměřena 5. 7. 2013.

Při ověřování jsem opět narazil na web Fukushima Diary, tentokrát na článek 600,000,000 Bq/m3 of Tritium from groundwater, Tepco doesn’t analyze the groundwater for Strontium-90. Tento článek uvádí, že 5. července 2013 byla naměřena radiace na úrovni 900 000 Bq/l, avšak se tato úroveň netýká stroncia 90, nýbrž celkového beta záření.

V tomto PDFku v japonštině od společnosti TEPCO si onu údajně naměřenou hodnotu můžete ověřit hned na první stránce:
www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/2tb-east_130707-j.pdf

Chyba třetí
Poslední chyba vyplývá z obou chyb předcházejících. RT.com používá špatně uvedené jednotky a porovnává je s něčím neporovnatelným a z toho vyvozuje zhruba pětkrát větší naměřenou radioaktivitu. Podle výše uvedených údajů – přestože se dopustíme té samé chyby a porovnáme jablka a hrušky – je však naměřená radiace naopak mnohonásobně menší.

Pro porovnání:
Starší měření -> 900 000 Bq/l
Novější měření -> 5 100 Bq/l

Nové měření tedy ukazuje radiaci zhruba 176krát menší, nikoliv 5krát větší, jak nám tvrdí web RT.com! Správně by se měly porovnávat naměřené hodnoty u stejných prvků, což v případě stroncia 90 není možné, protože při starším měření není hodnota uvedena. Smysl by však mělo porovnávat součet záření beta u obou období, případě beta záření u jednotlivých izotopů (například cesium 137 u staršího a cesium 137 u novějšího měření atp.).

Jiří Schmied

Pro neangličtináře uvádím kompletní překlad článku z webu RT.com:
TEPCO, provozovatel elektrárny, revidoval údaje o úrovních radioaktivity. TEPCO uvedlo, že naměřilo 5 milionů Becquerelů stroncia na litr (Bq/l) – to je rekord a navíc je tato úroveň pětkrát větší než původních 900 000 Bq/l.

Stroncium 90 je radioaktivní izotop stroncia produkovaný jaderným štěpením, má poločas rozpadu 28,8 let. Zákonný standard pro emise stroncia je 30 becquerelů na litr. Vystavení stronciu 90 může způsobit rakovinu kostí, rakovinu okolních tkání a leukémii.

Tokyo Electric Power Co. původně uvedlo, že naměřilo 900 000 becquerelů beta záření na litr, včetně stroncia, ve vzorku z 5. července loňského roku.

Společnost však poznamenala, že předchozí úroveň radioaktivity byla špatně naměřena. Japonská společnost se již za chybu omluvila, údajně šlo o poruchu měřícího zařízení.

TEPCO nezmínilo úroveň radioaktivity u jiných vzorků, jak z podzemních vod tak z mořské vody, odebraných v období od června do listopadu loňského roku, kterých je zhruba 140.

Nicméně chybné hodnoty se týkají pouze úrovně radiace naměřené ve vodě – hodnoty naměřené radiace v ovzduší a v půdě budou pravděpodobně přesné.

V suterénu elektrárny nashromáždil drenážní systém a speciální nádrže více než 360 000 tun radioaktivní vody. Únik radioaktivní vody je porkačujícícm problémem v dsůledku havárie v jaderné elektrárně Fukušima-1.

TEPCO také ve čtvrtek uvedlo, že 600 litrů kontaminované vody s 2800 Bq/l uniklo z potrubí, které vede do nádrže u jaderné elektrárny.

Rekordní úroveň beta záření uvolňovaná z radioaktivního stroncia 90 byla zjištěna pod reaktorem č. 2.

TEPCO naměřilo množství beta záření na úrovni více než 2,7 milionů Bq/l.

V březnu 2011 vyvolalo zemětřesení tsunami, které zasáhlo japonské pobřeží a poškodilo jadernou elektrárnu Fukušima. Katastrofa způsobila zhroucení tří jaderných reaktorů, což vedlo k největší jaderné havárii od katastrofy v Černobylu.

Voda používaná pro chlazení reaktorů unikla do půdy a kontaminovala tak spodní vody. Část radioaktivní vody unikla do Tichého oceánu.

 

Překlad článku ​Fukushima radiation levels underestimated by five times – TEPCO
rt.com/news/fukushima-radiation-levels-underestimated-143/

  • Vložit komentář

    Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat