Techniky propagandy v médiích

Zveřejněno 07 ledna 2014 autorem FreePub

Ovládaná média používají různé techniky, jak ovlivnit názory mas.

Často se tyto techniky spoléhají na nějaký prvek cenzury a manipulace, ať už jde o vynechání podstatné informace, nebo zkreslování.

Propaganda je specifický druh prezentace zprávy, jejímž cílem je sloužit určité agendě. I když zpráva předává pravdivé informace, může být zaujatá a nepodat úplný obraz. Kniha Propaganda a přesvědčování (Propaganda And Persuasion) definuje propagandu jako „úmyslnou a systematickou snahu formovat vnímání, manipulovat poznání a přímé chování k dosažení reakce, která následuje požadovaný záměr propagandisty.

Při běžném používání termínu označuje propaganda vědomé nepravdivé nebo zavádějící informace, které podporují politické subjekty, avšak můžou být na základě pravdy, lží, nebo kombinace obou. Propagandista se snaží změnit způsob, jakým lidé rozumí problému nebo situaci. Co odlišuje propagandu od jiných forem je ochota propagandisty měnit chápání lidí skrze podvody a zmatek spíše než skrze přesvědčování a porozumění.

Propaganda je používána tyranskou vládou k ospravedlnění války a podkopávání lidového povstání. V případě války je cílem vytvořit nenáviděnou cílovou skupinu, odlidštit ji, nebo obojí. Toto úsilí se opírá o vytváření falešného obrazu v myslích lidí cílové skupiny. Dosahuje se toho pomocí speciálních slov, vyhýbání se určitým slovům, nebo tím, že je cílová skupina označena jako zodpovědná za některé věci, které nikdy neudělala.

Propaganda je také jednou z metod používaných v psychologické válce. Propaganda bývá někdy klasifikována jako „bílá“, „černá“, nebo „šedá“. Bílá propaganda obecně přichází z otevřeně identifikovaného zdroje a záměrně neklame. Černá propaganda předstírá, že je ze spřáteleného zdroje, ale je ve skutečnosti od protivníka a jejím cílem je oklamat publikum. Šedá propaganda spadá někam mezi černou a bílou.

Další obecné metody používané pro kontrolu názorů a obyvatel:

Dovolávání se strachu: Snaha získat podporu vyvoláním strachu u běžné populace – např. ministryně zahraničí Condoleezza Riceová používá frázi „nechceme, aby kouřící zbraní byl atomový hřib,“ když popisuje důvod, proč by měli Američané podpořit válku v Iráku. Další příklad tohoto druhu propagandy je pravidelně používán proti Američanům, kteří jsou nespokojeni se svou vládou. Cílem není získat podporu lidí, ale jejich kontrolu pomocí strachu, aby se zabránilo tomu, že by podporovali organizace usilující o svobodu. Např.: Vláda začne nahrávat váš telefon, pokud řeknete něco, co se jim nelíbí, FBI se vás bude vyptávat, nebo vás dají na seznam teroristů.

Rozjetý vlak: Rozjetý vlak a nevyhnutelné vítězství se snaží přesvědčit cílovou skupinu, aby se přidali k tomu, co „dělají všichni ostatní“. „Přidat se k davu“. Tato technika posiluje přirozenou touhu lidí být na vítězné straně, místo na té správné straně.

Zmatek / rozptýlení: Rozdělení hlavního problému na malé části může pomoci nežádoucím důsledkům, například když jeden sporný prvek selže, nebo nezávislý prvek problému slouží jako nové ospravedlnění. Např. původním cílem v Iráku byly zbraně hromadného ničení, ale když toto bylo vyvráceno, tak se válka transformovala na „osvobození“ Iráčanů a nakonec bylo požadovaným cílem svržení Saddáma Husajna.

Třpytivé všeobecnosti: Silně citově přitažlivá slova úzce spojena s oceňovanými koncepty a názory, které nesou odsouzení bez dalších informací. Hrají na emoce, jde o slova jako láska k vlastní a domovu, touha po míru, svoboda, sláva, čest, atd. Žádají o povolení bez prověření důvodu.

Úmyslné vágnost: Všeobecnosti jsou úmyslně nejasné, takže publikum může dodávat své vlastní výklady. Záměrem je přesunout diváky pomocí nedefinované fráze, bez analýzy její platnosti nebo pokusu určit jejich smysl nebo použití.

Obrázek: Americký plakát pro nábor do armády. Pochází z doby první světové války, zobrazuje strýčka Sama, personifikované Spojené státy.

Izolace / kontrola: Izolace skupin může mít mnoho podob – rasa, demografické, nebo sociální hledisko. Může jít o jednoduchý, nebo komplexní proces, ale vždy je výsledkem kontrola a potenciální politická marginalizace s potenciální nekonečnou kontrolou, jako je vláda jedné strany. Propaganda je základním nástrojem pro poskytování informací tak, aby mohla být určitá skupina lidí izolována od mas.

Získání nesouhlasu: Tato technika se používá k získání diváků, aby zamítli akci nebo nápad, navozujíce se představa, že tato akce nebo nápad je oblíbený u skupiny, která je nenáviděná, obávaná. Takže, pokud skupině vnutíte, že jejich myšlenky podporují i nežádoucí skupiny, tak se první skupina rozhodne změnit svůj postoj. Např. pokud neonacisté podporují právo nosit zbraň, pak by všichni slušní lidé měli mít opačný názor, aby nedošlo ke shodě s neonacisty.

Transfer: Jedná se o techniku ​​projekce pozitivní nebo negativní vlastnosti (chvála nebo obviňování) osoby, subjektu, objektu nebo hodnoty (jednotlivce, skupiny, organizace, národa) na celek, aby ten druhý byl přijatelnější nebo naopak zdiskreditovaný. Např. média chtějí zdiskreditovat velké hnutí nebo organizaci, tak se zaměří na pár jednotlivců (může jít i o agenty), kteří dělají něco trestuhodného, pak se obviní celé sdružení, hnutí, organizace a všichni její členové jsou hozeni do jednoho pytle.

Reference: Citace, v nebo mimo kontext, a to zejména dokumenty, které mají podporovat nebo odmítat danou politiku, akci, program, nebo osobnost. Reputace nebo role jednotlivce s prohlášením je využíváno. Provádí se to ve snaze ztotožnit cílovou skupinu s autoritou, nebo aby přijala názor a víru autority za svou vlastní.

Separace: Souvisí s izolací/kontrolou, behaviorální psychologové někdy poukazují na princip „rozděl a panuj“. Je to mocný nástroj pro udržení kontroly nad různorodými skupinami a zároveň propaganda poskytuje informace o skupinách, které ovlivňuje.

Stereotypy a nálepkování: Tyto techniky se pokouší vzbudit předsudky v publiku tím, že označí objekt propagandistické kampaně jako něco, co cílová skupina nesnáší, bojí se toho, nebo je pro ni nežádoucí.

Obětování: Hození viny na jednotlivce nebo skupinu, která není ve skutečnosti odpovědná.

 

Částečný překlad článku Co-Intel, Agent Provocateurs, and Propaganda Techniques of the US Regime
resistancereport.com/provocateurs..htm

  • Vložit komentář

    Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat