Ve Švédsku je více politické korupce, než si myslíte

Zveřejněno 01 ledna 2014 autorem FreePub

9. září 2010. Na mikroúrovni je Švédsko jednou z nejméně zkorumpovaných zemí na světě.

Úředníci neberou úplatky a politici obvykle nedávají práci svým příbuzným.

Avšak to, co mnozí lidé mimo Švédsko (a mnoho naivních Švédů) neuvědomují je to, že v korporativním Švédsku existuje vysoký stupeň makroekonomické korupce. Snad nejdůležitějším příkladem je role odborů ve volbách.

Ve svobodné společnosti by lidé měli mít samozřejmě možnost se organizovat. Nicméně odbory ve Švédsku neoperují ve volném institucionálním kontextu. Byla jim zákonem udělena mimořádná moc.

– Podle zákona vyjednávají mzdy pro každého, nejen pro členy odborů.

– Kontrolují systém pojištění při nezaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že nečlenové odborů riskují, že budou diskriminováni, a protože téměř každý pracovník potřebuje pojištění pro případ nezaměstnanosti, je mnoho švédských pracovníků nuceno, aby se stali členy odborů.

– Pokud chce zaměstnavatel propustit zaměstnance, tak nerozhoduje o tom, které pracovníky si nechá. Regulace nařizuje, že musí jít podle doby zaměstnání – propouštět nejdříve ty, kteří byli najati jako první. Odbory však mají tu moc obejít zákon a vybrat, kdo zůstane a kdo bude propuštěn. Jak se dá čekat, využívají tuto pravomoc ve prospěch svých členů. Ve výsledku – pokud se nepřidáte k odborům, tak je pravděpodobnější, že budete propuštěn.

Částečně kvůli těmto bodům patří velká část pracovníků do odborového svazu.

A teď začíná legrace. Svaz pracovníků (LO) a Sociálně demokratická strana jsou pro všechny záměry a účely stejnou organizací. Vedoucí LO sedí ve vrchním rozhodovacím orgánu sociální demokracie. LO alespoň od roku 1987 přestal hromadně zapisovat své členy jako členy sociální demokracie.

Ve volbách v roce 2006 podle volebního průzkumu 52% členů LO volilo sociální demokracii. Dalších 13% hlasovalo pro Zelené a zbytek volil komunisty.

Přesto navzdory skutečnosti, že mnoho členů LO nejsou sociální demokraté, tak LO každoročně využívá obrovské množství peněz z členských příspěvků k financování sociálních demokratů.

Zářný příklad toho, jak se uměle vyvolané členství v odborech převádí do politické síly – zde je volební plakát (byl hodně rozšířený) s tváří ministra průmyslu hlavou dolů se slovem „Superblbý“.

Podle členů Liberální strany a profesora ekonomiky Carla Hamiltona dává LO téměř 90 milionů švédských korun (cca 10 milionů dolarů) v hotovosti a zhruba 550 milionů švédských korun (cca 60 milionů dolarů) volné pracovní síly pro Sociální demokraty.

Poznámka o volné pracovní síle: Podle švédských předpisů na trhu práce jsou soukromé firmy nuceny jednat s politickou snahou vůči aktivistům odboru jako součást běžné práce. Proto když odboroví aktivisté bojují za Sociální demokraty, jsou za to placeni soukromým sektorem.

Tyto volby podpora ze strany odborů činí 7,8 dolarů za Švéda.

Naproti tomu u dobrovolné kampaně prezidenta Obamy tato částka činila pouze 2,2 za Američana!

Samozřejmě, prezidentská kampaň je vzdálená od všech nákladů na americké volby. Měli bychom však mít na paměti, že kromě peněz LO dává švédský stát a místní okresy zhruba 40 dolarů za švéda za jeden volební cyklus, ze kterého mají Sociální demokraté jednu třetinu.

Dalším zdrojem financování je to, že Sociální demokraté mají de facto monopol mezi politickými stranami, což jim dává dalších 4 až 5 dolarů za Švéda za jedny volby.

Jako součást korporativismu financuje švédský průmysl několik think tanků zabývajících se volným trhem. Nicméně nejsou zapojeny do volebních kampaní. Odbory samozřejmě financují své vlastní think tanky.

Vzhledem k levicovému intelektuálnímu podnebí a kvůli zachování současného statusu quo jsou zkorumpované legální metody odborů používané k financování Sociálních demokratů ve Švédsku přijímány jako normální. Lidé si obecně nejsou vědomi finančních výhod levice, přitom voliči Sociální demokracie vydělávají méně než středo-praví voliči.

Proto jsou v současné době švédská média znepokojena středo-pravou Mírnou stranou, která v roce 2009 obdržela 200 000 dolarů soukromých darů,a tím, že tato strana neuveřejňuje jména dárců.

Osobně si myslím, že tento švédský typ makro-korupce je pro politiku horší, než typ jihoevropské korupce, kde úředníci berou úplatky a pomáhají svým kamarádům.

Peníze nejsou všechno a tato špatná finanční výhoda pravděpodobně levici v tomto volebním cyklu nezachrání. Nicméně je z principu špatné, že každé volby je tlačeno několik procentních bodů v prospěch levice.

Dalším důsledkem je to, že politická moc LO spočívá v předpisech trhu práce, které nutí lidi přidat se k odborům. Možná existují i další dobré důvody pro to, aby odbory podporovaly tyto zákony, možná ne. Ale kvůli politické sobecké účasti si nikdy nemůžeme být jistí motivy. Protože celá mocenská struktura spočívá na těchto zákonech, tak je jasné, že odbory brání status quo bez ohledu na dopady na životní podmínky dělníků.

Je zde i morální aspekt: LO věnuje 100% svých finančních prostředků Sociálním demokratům, přestože je volí jen zhruba 50 až 60% členů odborů. Pokud jste klasický liberální pracovník, tak nejen že budete nuceni kvůli předpisům vstoupit do odborů, ale budete i nucen darovat peníze vašim politickým oponentům. To prostě není demokratické a není to v souladu s duchem spravedlivé a svobodné společnosti.

 

Překlad článku Sweden is more politically corrupt than you think
super-economy.blogspot.cz/2010/09/sweden-is-more-politically-corrupt-than.html

  • Vložit komentář

    Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat